ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครหาดใหญ่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* ทางรถไฟ เป็นเส้นทางหลัก [[สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่]]ที่ยังคงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่าง[[อำเภอหาดใหญ่]]กับ[[กรุงเทพมหานคร]] และจังหวัดอื่น ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงไปถึงประเทศ[[มาเลเซีย]]ได้โดยชุมทางรถไฟหาดใหญ่เป็นชุมทางรถไฟที่ใหญ่ที่สุดของ[[ภาคใต้]] เส้นทางรถไฟสายใต้เริ่มต้นจาก[[กรุงเทพมหานคร]]ลงไปถึงชุมทางหาดใหญ่ระยะทางยาวประมาณ 945 กิโลเมตร จากนั้นจะแยกเป็น 2 เส้นทาง คือ เส้นทางสาย[[หาดใหญ่]]-[[ปาดังเบซาร์]] ความยาว 45 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟของมาเลเซียจนถึง[[สถานีรถไฟบัตเตอร์เวิร์ท]]ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งคือ ทางสาย[[หาดใหญ่]]-[[นราธิวาส]] สิ้นสุดที่[[อำเภอสุไหงโก-ลก]] ความยาว 110 กิโลเมตร หาดใหญ่เป็นสถานีชุมทางต่างประเทศแห่งเดียวของประเทศไทยที่เชื่อมไปยังคาบสมุทรมาลายูด้วย เป็นสถานีรถไฟที่มีปริมาณผู้ใช้บริการหนาแน่นมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย
* ทางอากาศ มี[[ท่าอากาศยานหาดใหญ่]]ตั้งอยู่ในเขตตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ และตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ 12 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ได้รับการยกฐานะเป็น[[ท่าอากาศยานนานาชาติ]] เมื่อวันที่ ธันวาคม 2515 มีพื้นที่ประมาณ 4.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,000 ไร่โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 -24.00 น. ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่เป็นท่าอากาศยานที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นมากเป็นอันดับ 3 ของภาคใต้รองจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตและท่าอากาศยานนานาชาติเกาะสมุย
 
== การท่องเที่ยว ==
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้แก่
* '''วัดหาดใหญ่ใน''' ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม ใกล้สะพานคลองอู่ตะเภา มีพระนอนขนาดใหญ่ คือ พระพุทธหัตถมงคล ซึ่งมีผู้นิยมเดินทางมานมัสการจำนวนมาก
* '''สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่''' ตั้งอยู่ถนนกาญจนวนิช เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวหาดใหญ่และนักท่องเที่ยว ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท้าวมหาพรหม พระพุทธมงคลมหาราช พระโพธิสัตว์กวนอิมหยก และจุดชมวิวอีกหลายจุดที่สามารถชมเมืองหาดใหญ่ได้ทั้งกลางวันแกลางคืน
* '''ตลาดกิมหยง''' เป็นตลาดเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งเมืองหาดใหญ่ มีสินค้าราคาถูก ทั้งผลไม้และของใช้ต่างๆเพื่อเป็นของขวัญและของฝากช่วงเทศกาล
* '''ตลาดสันติสุข''' เป็นแหล่งรวมสินค้าราคาถูกมากมายจากทั่วสารทิศจนขึ้นชื่อว่าเป็น Shopping Paradise
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม