ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครหาดใหญ่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| รหัสiso = 9098
| พื้นที่ = 21
| ประชากร = 156158,342218<ref name="population">[http://www.hatyaicity.go.th/index.php?options=content&mode=people/15 สถิติประชากร ประจำเดือน กันยายนมิถุนายน 25512555 เทศบาลนครหาดใหญ่]</ref>
| ความหนาแน่น = 7,921
<!-- ข้อมูลสำนักงาน (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
ผู้ใช้นิรนาม