ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกาะรัตนโกสินทร์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
==ประวัติศาสตร์==
'''กรุงเทพมหานคร'''ได้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทยในปี พ.ศ. 2325 โดย[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]] ทรงโปรดให้ย้ายเมืองหลวงจาก[[กรุงธนบุรี]]มาตั้งทางฝั่งตะวันออกของ[[แม่น้ำเจ้าพระยา]] เนื่องจากเหตุผลดังนี้
1.# มีประชากรตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้น ถ้าขยายเมืองออกไปทั้งสองฝั่งแม่น้ำจะไม่เหมาะสมแก่การปกป้องเมือง เพราะเมืองมีลักษณะเป็นเมืองอกแตก คือ มีแม่น้ำไหลผ่านเมืองทำให้ป้องกันข้าศึกได้ยาก และไม้ไม่สามารถขยายเมืองออกไปได้อีก
2.# ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากว้างขวาง
 
==อ้างอิง==
5,912

การแก้ไข