ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดรีมสตาร์เซิร์ช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*'''ปี 2550 (2007) ฤดูกาลที่ 1'''
'''ชนะเลิศ ปี 2007'''
*''' ซี [[ภราดร ฐิตินันทกร ]]''' '''(หมดสัญญากับสปีดวันแล้ว ปี 2553)'''
*'''อีฟ [[สุภาภรณ์ พฤกษ์วราภรณ์]]''' '''(ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)'''
'''รองชนะเลิศ ปี 2007'''
*'''เซฟ [[วรพงศ์ พาณิชยูปการนันท์]]''' '''(หมดสัญญากับสปีดวัน ปี 2553)'''
*'''ฟั้น [[ภัสรา อภิรักษ์ลี้พล]]''' '''(ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)'''
<br>
'''ชนะเลิศสาขาการแสดง''' ได้แก่
*'''มิกค์ [[มิกค์ ทองระย้า]]''' '''(ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวันและช่อง 7)'''
*'''เชอร์รี่ [[วราภรณ์ บุญเกื้อ]]''' '''(หมดสัญญากับสปีดวันแล้ว ปี 2554 ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดเวิร์คพอยส์)'''
'''ชนะเลิศสาขาการร้องเพลง''' ได้แก่
*'''เหมา [[นพรุจ ประภาสิริ]]''' '''(ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)'''
*'''ไอซ์ [[ภัทรานิษฐ์ ไตรพัฒน์]]''' '''(หมดสัญญากับสปีดวันแล้ว ปี 2555)'''
<br>
*'''ปี 2552 (2009) ฤดูกาลที่ 3'''
'''รองชนะเลิศ ปี 2009'''
*'''ก้อง [[ธนบูรณ์ เทิดไตรสรณ์]]''' '''(ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)'''
*'''ฟลุ๊ค [[กัลยา ชัยมงคล]] ''' '''(หมดสัญญากับสปีดวันแล้ว ปี 2554)'''
<br>
*'''ปี 2553 (2010) ฤดูกาลที่ 4'''
*'''รางวัล ดาวรุ่ง'''
*'''นุ๊ก [[เฌอกาญจน์ เอี่ยมอ่อง ]]''' '''(ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)'''
*'''รางวัล populavote'''
*'''นัท [[ชาคริต เชื่อมสุข]]''' '''(ปัจจุบันหมดสัญญากับสปีดวันแล้ว ปี 2555)'''
<br>
*'''ปี 2555 (2012)''' '''งดการจัดประกวด'''
* กุ๊กไก่ [[อวิสา ทิวไผ่งาม]] ผ่านเข้ารอบสุดท้ายปี 2009
* มาย [[ธีระวัฒน์ สุไชยะ]] ผ่านเข้ารอบปี 2010 - 2011
 
== ในอดีต ==
*'''ปี 2550 (2007) ฤดูกาลที่ 1'''
*''' ซี [[ภราดร ฐิตินันทกร ]]''' '''(หมดสัญญากับสปีดวันแล้ว ปี 2553)'''
*'''เซฟ [[วรพงศ์ พาณิชยูปการนันท์]]''' '''(หมดสัญญากับสปีดวัน ปี 2553)'''
*'''ปี 2551 (2008) ฤดูกาลที่ 2'''
*'''เชอร์รี่ [[วราภรณ์ บุญเกื้อ]]''' '''(หมดสัญญากับสปีดวันแล้ว ปี 2554 ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดเวิร์คพอยส์)'''
*'''ไอซ์ [[ภัทรานิษฐ์ ไตรพัฒน์]]''' '''(หมดสัญญากับสปีดวันแล้ว ปี 2555)'''
*'''ปี 2552 (2009) ฤดูกาลที่ 3'''
*'''ฟลุ๊ค [[กัลยา ชัยมงคล]] ''' '''(หมดสัญญากับสปีดวันแล้ว ปี 2554)'''
*'''ปี 2554 (2011) ฤดูกาลที่ 5'''
*'''รางวัล populavote'''
*'''นัท [[ชาคริต เชื่อมสุข]]''' '''(ปัจจุบันหมดสัญญากับสปีดวันแล้ว ปี 2555)'''
 
<br>
ผู้ใช้นิรนาม