ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ย้อนการแก้ไขที่ 5068054 สร้างโดย 58.8.232.29 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 5068054 สร้างโดย 58.8.232.29 (พูดคุย))
; กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐบาล
<!-- ให้เรียงตามลำดับอักษรไทย เพื่อไม่ต้องแก่งแย่งชิงดีกัน และรายชื่อนี้ไม่ได้สื่อความดีเด่นอันใด -->
* [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
* [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
* [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]]
* [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
* [[มหาวิทยาลัยบูรพา]]
38,884

การแก้ไข