ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงโยเซฟินแห่งบาเดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* Roberts, Gary Boyd, Notable Kin Volume Two, published in cooperation with the New England Historic and Genealogical Society, Boston, Massachusetts, by Carl Boyer, 3rd, Santa Clarita, California, 1999, volume 2, p. 220.
 
 
[[en:Princess Josephine of Baden]]
 
{{birth|1813}}{{death|1900}}
27,522

การแก้ไข