ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| image = [[ไฟล์:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี.jpg|246px]]
|ฐานันดร =พระองค์เจ้า
|วันประสูติ = [[19 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2408]]
|วันสิ้นพระชนม์ = {{วันตายและอายุ|2505|3|18|2408|7|19}}
|พระอิสริยยศ = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ]] ชั้น 4
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี สิ้นพระชนม์ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันที่ [[18 มีนาคม]] ปีขาล [[พ.ศ. 2505]] พระชันษา 96 ปี 5 เดือน 29 วัน [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]]และ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]] เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงพระศพ ณ [[วัดเทพศิรินทราวาส]] เมื่อวันที่ [[4 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2505]]<ref name="http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/059/9.PDF">http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/059/9.PDF</ref> ในเว็บไซต์ของสำนักราชเลขาธิการระบุว่าเสด็จฯ พระราชทานเพลิงพระศพ เมื่อวันที่ [[12 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2505]]<ref name="http://www.ohmpps.go.th/searchsheetlist.php?get=1&doc_type=&imageField_x=1&imageField_y=1&keyword=monastery&ps_edate_day=&ps_edate_month=&ps_edate_year=&ps_sdate_day=&ps_sdate_month=&ps_sdate_year=&quick_mode=advance&quick_phase=AND&quick_type=sheet&offset=310">http://www.ohmpps.go.th/searchsheetlist.phpget=1&doc_type=&imageField_x=1&imageField_y=1&keyword=monastery&ps_edate_day=&ps_edate_month=&ps_edate_year=&ps_sdate_day=&ps_sdate_month=&ps_sdate_year=&quick_mode=advance&quick_phase=AND&quick_type=sheet&offset=310</ref> ในโอกาสนี้ [[เจ้าฟ้าชายมกุฎราชกุมารวงศ์สว่าง|สมเด็จเจ้าฟ้าวงศ์สว่าง มกุฎราชกุมาร]] เสด็จฯ แทนพระองค์กษัตริย์ลาว ทรงร่วมพระราชพิธีดังกล่าว
 
== พระเกียรติยศ ==
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
=== พระอิสริยยศ ===
* พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี (19 กรกฎาคม พ.ศ. 2408 — 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411)
* พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 — 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)
* พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 — 18 มีนาคม พ.ศ. 2505)
 
== =เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
* [[ไฟล์:Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.JPG|80px]] [[เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์]]
* [[ไฟล์:Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น[[ปฐมจุลจอมเกล้า]] (ฝ่ายใน)<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/D/025/1805.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์], เล่ม ๖๗, ตอน ๒๕ ง, ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, เล่ม ๑๘๐๕ </ref>
|9= 9. [[สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี]]
|10= 10. เจ้าขรัวเงิน แซ่ตัน
|11= 11. [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์]]
|12= 12. [[เจ้าอนุวงศ์|พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 5 (เจ้าอนุวงศ์)]]
|13= 13. พระนางคำปล้อง