ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล"

เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
{{เก็บกวาด}}
{{กล่องข้อมูล เจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์
| สี = gold
| ภาพ =
| ภาพกว้าง =
| คำบรรยายภาพ =
| พระนาม = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาลย์
| พระนามเต็ม =
| ฐานันดร = พระองค์เจ้า
| วันประสูติ = [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2430]]
| วันสวรรคต = [[19 เมษายน]] [[พ.ศ. 2433]]
| พระอิสริยยศ =
| พระราชบิดา =
| พระบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| พระราชมารดา =
| พระมารดา = [[เจ้าจอมมารดาวง]]
| มารดา =
| พระชายา =
| ชายา =
| หม่อม =
| พระราชสวามี =
| พระสวามี =
| พระราชโอรส/ธิดา =
| บุตร/ธิดา =
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
}}
'''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาลย์''' ประสูติวันที่ [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2430]] เป็นพระราชธิดาใน[[รัชกาลที่ 5]] กับ[[เจ้าจอมมารดาวง]] สิ้นพระชนม์วันที่ [[19 เมษายน]] [[พ.ศ. 2433]] พระชันษา 3 ปี
1,770

การแก้ไข