ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธเนศวร์ เจริญเมือง"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
[[Fileไฟล์:Tanet.jpg|thumb|ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง]]'''ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง''' ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ อดีตรองเลขาธิการฝ่ายการเมือง ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์<ref>[http://www.pol.cmu.ac.th/inbook/540060.pdf โปรดเกล้าแต่งตั้งดำรง ตำแหน่งศาสตราจารย์]</ref> สำนักวิชาการเมืองและการปกครอง [[คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]<ref>[http://www.pol.cmu.ac.th/Personel%202.html คณาจารย์สำนักวิชาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]</ref>
 
== ประวัติการศึกษา ==
* ร.บ. (เกียรตินิยม) [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]], 2517
* M.A. (Russian Area Studies) [[มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์]] 2528
* Ph.D. (Comparative Politics) [[มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์]] 2532<ref>หนังสือ 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540</ref>
 
== ผลงานวิชาการ ==
* การศึกษา,ท้องถิ่นกับอนาคตสังคมไทย.2542
* เทศบาลในศตวรรษหน้า: เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง.2542
* 100 ปี สายสัมพันธ์สยาม – ล้านนา พ.ศ. 2442 – 2542.2542
* ว้ากน้อง : การสร้างและสืบทอดระบบเผด็จการในมหาวิทยาลัย.2543
* คนเมือง: ประวัติศาสตร์ล้านนาสมัยใหม่.2544
* พลเมืองกับท้องถิ่นเข้มแข็ง.2549
* ว้ากน้อง: การสร้างและสืบทอดระบบเผด็จการในมหาวิทยาลัย,ปรับปรุงและจัดพิมพ์ครั้งที่2 .2549
* 7 ทศวรรษ เทศบาลนครเชียงใหม่(พ.ศ. 2476 - 2549).2549
* Thailand : A Late Decentralizing Country .2006
* การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น:อีกมิติหนึ่งของอารยธรรมโลก,ภาคที่ 1.2550
* 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย,พ.ศ. 2440 – 2540 .ปรับปรุงและจัดพิมพ์ครั้งที่ 6, 2550
* พลเมืองเข้มแข็ง,ปรัปรุงจากแนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมือง.2551
* ทฤษฎีและแนวคิด : การปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น,ภาคแรกครั้งที่ 1.2552
364,304

การแก้ไข