ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศอุรุกวัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายกำกับ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
|footnotes = 1.) ข้อมูลปี [[พ.ศ. 2548]]
}}
 
'''อุรุกวัย''' ({{lang-es|Uruguay}}) หรือชื่อทางการว่า '''สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย''' ({{lang-es|República Oriental del Uruguay}}) เป็นประเทศเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ[[ทวีปอเมริกาใต้]] มีอาณาเขตจรด[[ประเทศบราซิล]]ทางทิศเหนือ จรด[[แม่น้ำอุรุกวัย]]ทางทิศตะวันตก จรด[[แม่น้ำรีโอเดลาปลาตา|ปากแม่น้ำรีโอเดลาปลาตา]] (มีความหมายตามตัวอักษรว่า "แม่น้ำแห่งแร่เงิน" แต่มักเป็นที่รู้จักในชื่อภาษาอังกฤษว่า "แม่น้ำเพลต") ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีอาณาเขตของ[[ประเทศอาร์เจนตินา]]อยู่อีกฝั่ง และจรด[[มหาสมุทรแอตแลนติก|มหาสมุทรแอตแลนติกใต้]] ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศอาศัยอยู่ในเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือ [[มอนเตวิเดโอ|กรุงมอนเตวิเดโอ]]
 
อุรุกวัยเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของทวีปอเมริกาใต้ และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพที่สุด
 
== ภูมิศาสตร์ ==
== ประวัติศาสตร์ ==
=== ที่ตั้งและอาณาเขต ===
{{โครงส่วน}}
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ภูมิประเทศ ===
== การเมือง ==
{{โครง-ส่วน}}
วันที่ได้รับเอกราช
 
=== ภูมิอากาศ ===
25 สิงหาคม พ.ศ. 2368 (จากบราซิล)
{{โครง-ส่วน}}
 
== ประวัติศาสตร์ ==
รัฐธรรมนูญ
{{บทความหลัก|ประวัติศาสตร์อุรุกวัย}}
 
== การเมือง ==
=== รัฐบาล ===
{{โครง-ส่วน}}
วันที่ได้รับเอกราช : 25 สิงหาคม พ.ศ. 2368 (จากบราซิล)
 
รัฐธรรมนูญ : 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 เป็นผลอย่างแท้จริงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
 
ฝ่ายบริหาร
ระบบ2 สภา ( Bicameral General Assembly หรือ Asamblea General) ประกอบด้วย (1) Camara de Senadores จำนวน 30 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยรองประธานาธิบดีมีสิทธิ์ออกเสียงได้ 1 เสียง และ (2) Chamber of Representativesหรือ Camara de Representantes จำนวน 99 ที่นั่ง สมาชิกมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี
 
ฝ่ายตุลาการ : ศาลฎีกา (Supreme Court) ผู้พิพากษาได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดี และสภานิติบัญญัติเป็นผู้เลือก วาระการดำรงตำแหน่ง 10 ปี
ฝ่ายตุลาการ
 
ระบบกฏหมาย : ระบบประมวลกฏหมาย มีรากฐานมาจากประมวลกฏหมายของสเปน
ศาลฎีกา (Supreme Court) ผู้พิพากษาได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดี และสภานิติบัญญัติเป็นผู้เลือก วาระการดำรงตำแหน่ง 10 ปี
 
=== สถานการณ์สำคัญ ===
ระบบกฏหมาย
{{โครง-ส่วน}}
 
=== การบังคับใช้กฎหมาย ===
ระบบประมวลกฏหมาย มีรากฐานมาจากประมวลกฏหมายของสเปน
{{โครง-ส่วน}}
 
=== สิทธิมนุษยชน ===
{{โครง-ส่วน}}
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
* [[จังหวัดเตรนตาอีเตรส|เตรนตาอีเตรส]]
 
== เมืองสำคัญ ==
== ภูมิศาสตร์ ==
{{เมืองใหญ่สุด/อุรุกวัย}}
{{โครงส่วน}}
 
== ต่างประเทศ ==
== เศรษฐกิจ ==
=== ความสัมพันธ์กับไทย ===
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)
{{โครง-ส่วน}}
 
== กองทัพ ==
49.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
{{บทความหลัก|กองทัพอุรุกวัย}}
 
=== กองทัพบก ===
GDP รายบุคคล
{{บทความหลัก|กองทัพบกอุรุกวัย}}
 
=== กองทัพอากาศ ===
15,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
{{บทความหลัก|กองทัพอากาศอุรุกวัย}}
 
=== กองทัพเรือ ===
อัตราการเจริญเติบโต GDP
{{บทความหลัก|กองทัพเรืออุรุกวัย}}
 
=== กองกำลังกึ่งทหาร ===
6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
{{โครง-ส่วน}}
 
== เศรษฐกิจ ==
GDP แยกตามภาคการผลิต
=== โครงสร้างเศรษฐกิจ ===
{{โครง-ส่วน}}
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) : 49.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
 
GDP รายบุคคล : 15,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
ภาคการเกษตร 9.1%
 
อัตราการเจริญเติบโต GDP : 6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
ภาคอุตสาหกรรม 20.9%
 
GDP แยกตามภาคการผลิต : ภาคการเกษตร 9.1%, ภาคอุตสาหกรรม 20.9%, ภาคการบริการ 70% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
 
อัตราการว่างงาน : 6.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
 
6อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices) : 7.38% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
 
ผลผลิตทางการเกษตร : ข้าว ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ข้าวบาร์เลย์ ปศุสัตว์ เนื้อวัว ปลา ป่าไม้
อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)
 
อุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภค เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ เครื่องดื่ม
7.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
 
อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม : 1.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
ผลผลิตทางการเกษตร
 
หนี้สาธารณะ : 42.9% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
ข้าว ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ข้าวบาร์เลย์ ปศุสัตว์ เนื้อวัว ปลา ป่าไม้
 
ดุลบัญชีเดินสะพัด : -910 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
อุตสาหกรรม
 
มูลค่าการส่งออก : 9.716 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
สินค้าอุปโภค เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ เครื่องดื่ม
 
สินค้าส่งออก : เนื้อสัตว์ ข้าว หนังสัตว์ ขนสัตว์ ปลา ผลิตภัณฑ์นม
อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม
 
ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ : บราซิล 21%, Nueva Palmira Free Zone 10.2% อาร์เจนตินา 7.5% ชิลี 5.5%, R รัสเซีย 5.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2553)
1.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
 
มูลค่าการนำเข้า : 10.62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
หนี้สาธารณะ
 
สินค้านำเข้า : น้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ ยานยนต์ กระดาษ พลาสติก
42.9% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
 
ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ : บราซิล 18.6% อาร์เจนตินา 16.7% จีน 13.5% เวเนซุเอลา 9.1% สหรัฐอเมริกา 8.3%, รัสเซีย 4.2% (ค่าประมาณ พ.ศ.2553)
ดุลบัญชีเดินสะพัด
 
สกุลเงิน : เปโซอุรุกวัย (Uruguayan peso) (UYU)
-910 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
 
=== โครงสร้างพื้นฐาน ===
มูลค่าการส่งออก
{{โครง-ส่วน}}
ทรัพยากรธรรมชาติ : ปิโตรเลียม แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน แร่เหล็ก นิเกิล ทองคำ ทองแดง
 
=== การท่องเที่ยว ===
9.716 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
{{โครง-ส่วน}}
 
== ประชากรศาสตร์ ==
สินค้าส่งออก
=== เชื้อชาติ ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ศาสนา ===
เนื้อสัตว์ ข้าว หนังสัตว์ ขนสัตว์ ปลา ผลิตภัณฑ์นม
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ภาษา ===
ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ
{{โครง-ส่วน}}
 
=== การศึกษา ===
บราซิล 21%, Nueva Palmira Free Zone 10.2% อาร์เจนตินา 7.5% ชิลี 5.5%, R รัสเซีย 5.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2553)
{{โครง-ส่วน}}
 
== กีฬา ==
มูลค่าการนำเข้า
{{บทความหลัก|อุรุกวัยในโอลิมปิก}}
=== ฟุตบอล ===
{{บทความหลัก|ฟุตบอลทีมชาติอุรุกวัย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
=== มวยสากล ===
10.62 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2554)
{{บทความหลัก|มวยสากลในอุรุกวัย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
== วัฒนธรรม ==
สินค้านำเข้า
{{บทความหลัก|วัฒนธรรมอุรุกวัย}}
 
=== สถาปัตยกรรม ===
น้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องจักรกล เคมีภัณฑ์ ยานยนต์ กระดาษ พลาสติก
{{โครง-ส่วน}}
 
=== เครื่องดนตรีพื้นเมือง ===
ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ
{{โครง-ส่วน}}
 
=== อาหาร ===
บราซิล 18.6% อาร์เจนตินา 16.7% จีน 13.5% เวเนซุเอลา 9.1% สหรัฐอเมริกา 8.3%, รัสเซีย 4.2% (ค่าประมาณ พ.ศ.2553)
{{โครง-ส่วน}}
 
=== วันหยุด ===
สกุลเงิน
{{บทความหลัก|รายชื่อวันสำคัญของอุรุกวัย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
== อ้างอิง ==
เปโซอุรุกวัย (Uruguayan peso) (UYU)
{{รายการอ้างอิง|}}
 
== ประชากร ==
 
== วัฒนธรรม ==
{{โครงส่วน}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{Sister project links|Uruguay|voy=Uruguay}}
* [http://portal.gub.uy/ พอร์ทัลรัฐบาลอุรุกวัย]
*{{Official website|http://portal.gub.uy}} (พอร์ทัลรัฐบาลอุรุกวัย)
*{{CIA World Factbook link|uy|Uruguay}}
*[http://ucblibraries.colorado.edu/govpubs/for/uruguay.htm Uruguay] from ''UCB Libraries GovPubs''
*{{Dmoz|Regional/South_America/Uruguay}}
*[http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1229360.stm Uruguay profile] from the [[BBC News]]
*{{Wikiatlas|Uruguay}}
*[http://www.uruguaynow.com/ Travel guide to Uruguay in English]
*[http://www.uruguayscene.info/ Photographic Travel Essay Through Uruguay]
*{{YouTube|id=DXHvMEkKttk|title=Simplemente Uruguay}}
*[http://www.ifs.du.edu/ifs/frm_CountryProfile.aspx?Country=UY/ Development Forecasts]
*[http://www.welcomeuruguay.com/tacuarembo/museo-carlos-gardel.html Welcome Uruguay Website]
*{{osmrelation-inline|287072|bullet=no}}
 
{{อเมริกาใต้}}
ผู้ใช้นิรนาม