ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บริการกระจายสัญญาณแบบหลายจุดหลายช่อง"

ปรับแก้ +เนื้อหา
(ปรับแก้ +เนื้อหา)
 
== เทคโนโลยี ==
คลื่น MMDS ใช้ความถี่ของไมโครเวฟ ระยะตั้งแต่ 2 GHz จนถึง -3 GHzกิกะเฮิร์ตซ์ การรับสัญญาณคลื่นโทรทัศน์นั้น ทำได้โดยใช้เสาไมโครเวฟแบบพิเศษ ที่ติดอยู่บนหลังคา และใช้แล้วโยงเข้ากับกล่องรับสัญญาณ สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อรับสัญญาณ โดยกล่องรับสัญญาณนั้นซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับกล่องรับสัญญาณเคเบิลระบบอนาล็อกทั่วไป เละยังเช่นเดียวกับโทรทัศน์บอกรับเป็นรูบแบบที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันอีกด้วย ตัวอย่างที่ยกมาง่ายๆ คือ จานดาวเทียมที่มีลิขสิทธิ์ ( UBC )สมาชิก
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
19,438

การแก้ไข