ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาธร ศรีกรานนท์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงโปรด'→'โปรด')
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ไฟล์:พี่บีท3.jpg||thumb|ดร. ภาธร ศรีกรานนท์]]
 
'''ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาธร ศรีกรานนท์''' (เกิด [[4 มกราคม]] [[พ.ศ. 2516]]) เป็นนักประพันธ์ดนตรี นักวิชาการดนตรี และนักดนตรี เชี่ยวชาญในเครื่องดนตรี [[แซกโซโฟน]]และ[[คลาริเน็ต]] เป็นสมาชิกหนึ่งใน [[วง อ.ส. วันศุกร์]]
 
== ประวัติ ==
ดร.ภาธรได้คุณพ่อ (ศรีกรานนท์ เป็นบุตรของเรืออากาศตรี ศ. ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. [[แมนรัตน์ ศรีกรานนท์]] [[ศิลปินแห่งชาติ]]) เข้าเฝ้าถวายรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านดนตรีอยู่เนืองๆ ได้รับพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ให้ร่วมบรรเลงดนตรี ในวงดนตรี [[อ.ส. วันศุกร์]] ตั้งแต่อายุเพียง 14 ขวบ และทั้งยังโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนส่วนพระองค์ เพื่อให้ไปศึกษาด้านดนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533-2544 จนกระทั่ง ด.ช.เด็กชายภาธร ได้มีโอกาสเรียนจนจบปริญญาเอกทางด้านดนตรี เป็น ดร. ภาธร ศรีกรานนท์ ณ ปัจจุบันนี้
 
ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานทุนการศึกษา เพื่อศึกษาวิชาการด้านดนตรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ''Bachelor of Music in Composition and Saxophone Performance'' จาก [[มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์อาร์เบอร์]] ปริญญาโท ''Master of Music in Composition'' จาก[[มหาวิทยาลัยเยล]] สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก ''Doctor of Philosophy in Music Composition'' จาก[[มหาวิทยาลัยเอดินบะระ]] สหราชอาณาจักรฯ
ดนตรีประพันธ์ชิ้นล่าสุดของภาธรคือ E se mais mundo houvera, lá chegara… สำหรับนักร้องเสียง[[บาริโทน]] คณะนักร้องประสานเสียง และออร์เคสตรา ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย ให้ประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองราชครบ 60 ปี และได้บรรเลงถวายหน้าพระที่นั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวง Orquestra “Dia de Portugal” ในวันชาติของโปรตุเกส ปี 2549 โดยผู้ประพันธ์ได้อำนวยวงเอง
 
ภาธร ได้มีโอกาสแสดง แซ็กโซโฟนและคลาริเน็ตบ่อยครั้ง และเคยได้เล่นร่วมกับ วงออเคสตร้าที่มีชื่อเสียงหลายวง อาทิเช่น [[วงดุริยางค์กรมศิลปากร]] (NSO) [[วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ]] (BSO) และ Orchestre National de Lille ของประเทศฝรั่งเศส ได้ร่วมเล่น[[แจ๊ส]] กับนักดนตรี ที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิเช่น Benny Carter, J.J. Johnson, Gary Burton, Jimmy Health, Milt Hinton, Urbie Green ฯลฯ
 
ภาธรเคยได้รับรางวัลต่างๆหลายรางวัลด้วยกัน อาทิเช่น รางวัล Best Performance ในการเล่นคลาริเน็ตและบาริโทน แซ็กโซโฟน ที่งาน Tri C Jazz Festival ที่ Cleveland, Ohio และ รางวัล Best Improviser ที่งาน Collegiate Jazz Festival ที่[[มหาวิทยาลัยนอเตอร์เดม]] ในปี 2546 ได้รับ Certificate of Commendation จากรัฐบาลเมือง[[ลอสแอนเจลิส]] ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีผลงานและทำประโยชน์ให้กับประชาคม ชาวคาลิฟอร์เนีย และในปี 2548 ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ งานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติอย่างดียิ่ง
ภาธรเป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก ของ[[วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต]] เป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญให้กับสถาบันศึกษาต่างๆ อาทิเช่น [[โรงเรียนดนตรีสยามกลการ]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]] [[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]] [[มหาวิทยาลัยมหิดล]] และ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
 
ปัจจุบัน ภาธรเป็น ธรเป็นนักดนตรีวงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ ที่มีอายุน้อยที่สุด เป็นนักประพันธ์ดนตรีอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการสภา และผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรรมการอำนวยการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอนุกรรมการในหลายคณะของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนมและนราธิวาสราชนครินทร์ สภาผู้แทนราษฎร และเป็นกรรมการรับเชิญ ตัดสินการประกวดดนตรีหลายแห่ง อาทิเช่น การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ การประกวดวงดนตรีแจ๊สแห่งประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษา และ การประกวดดนตรีสากลต่อต้านยาเสพติดใน[[โครงการโรงเรียนสีขาว]]
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[วง อ.ส. วันศุกร์]]
เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปนิเทศ [[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
 
{{เกิดปี|2516}}
ผู้ใช้นิรนาม