ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บริการกระจายสัญญาณแบบหลายจุดหลายช่อง"

(autoMigrateToWikidata @ d:q602205)
 
== เทคโนโลยี ==
คลื่น MMDS ใช้ความถี่ของไมโครเวฟ ระยะตั้งแต่ 2 GHz จนถึง 3 GHz การรับสัญญาณคลื่นโทรทัศน์นั้นทำได้โดยใช้เสาไมโครเวฟแบบพิเศษที่ติดอยู่บนหลังคา และใช้กล่องรับสัญญาณสำหรับโทรทัศน์ เพื่อรับสัญญาณ โดยกล่องรับสัญญาณนั้นมีรูปแบบคล้ายกับกล่องรับสัญญาณเคเบิลอนาล็อกทั่วไป เละยังเป็นรูบแบบที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันอีกด้วย ตัวอย่างที่ยกมาง่ายๆ คือ จานดาวเทียวดาวเทียมที่มีลิขสิทธิ์ ( UBC )
 
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม