ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| [[วัดพระธาตุหริภุญชัย]] || ลำพูน || ภาค 7 || มหานิกาย || วรมหาวิหาร
|-
| [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ]] || พิษณุโลก || ภาค 5 || มหานิกาย || ราชวรมหาวิหาร
|-
| [[วัดพระมหาธาตุฯ]] || นครศรีธรรมราช|| ภาค 16 || ธรรมยุต || วรมหาวิหาร
159

การแก้ไข