ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร"

วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพ
(หน้าใหม่: ==='''ประวัติความเป็นมา'''=== ภาพ:BCC1.jpg วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ถื...)
 
(วิทยาเขตพณิชยการพระนคร ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพ)