ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จำนง รังสิกุล"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
*'''ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์'''ทางวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์สาขานิเทศสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528
*'''รางวัลสังข์เงิน''' นักประชาสัมพันธ์ดีเด่นทางวิทยุโทรทัศน์ [[สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย]] พ.ศ. 2530
*'''กิจกรรมตลอดปีเนื่องในโอกาส 100 ปีชาตกาล อาจารย์ จำนง รังสิกุล''' และ '''รูปหล่อสำริด''' ครึ่งตัวในวัย 38 ปี ขนาด 2 ฟุต จัดแสดงที่ พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2556 <ref>ครบ 100 ปีชาตกาล อ.จำนง รังสิกุล,news.voicetv.co.th/thailand/70972.html</ref>
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม