เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

| name = กองทัพแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
| native_name = Вооружё́нные Си́лы Росси́йской Федера́ции
| image = [[ไฟล์:Medium emblem of the Вооружённые Силы Российской Федерации.svg|200px]]<br>[[ไฟล์:BigThe EmblemRussian ofFederation ArmedDefence ForcesMinistry ofApparatus theBig Russian FederationEmblem.jpg|150px]]<br>
| caption = ตราราชการของกองทัพสหพันธรัฐรัสเซีย
| image2 = [[ไฟล์:Banner of the Armed Forces of the Russian Federation (obverse).svg|150px]]
203

การแก้ไข