ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ระยะเวลาครองราชย์ = {{อายุปีและวัน|1919|1|14|1964|11|12}}
| รัชกาลก่อนหน้า = '''[[แกรนด์ดัชเชสมารี-อเดเลดแห่งลักเซมเบิร์ก]]'''
| รัชกาลถัดมา = '''[[แกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก]]'''
| พระราชบิดา = [[แกรนด์ดยุกวิลเล็มที่ 4 แห่งลักเซมเบิร์ก]]
| พระราชมารดา = [[แกรนด์ดัชเชสมารี แอนน์แห่งลักเซมเบิร์ก|เจ้าหญิงมารี แอนน์แห่งโปรตุเกส]]
ผู้ใช้นิรนาม