ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์สหราชอาณาจักร"

* [[เจ้าชายชาลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์|เจ้าชายแห่งเวลส์]]และ[[คามิลลา ดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์|เจ้าหญิงดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์]] (พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระราชินีนาถและพระราชสวามี)
** [[เจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ์|เจ้าชายดยุกแห่งเคมบริดจ์]] (พระโอรสพระองค์ใหญ่ในเจ้าชายแห่งเวลส์)
*** [[พระโอรสในดยุกและดัชเชสเจ้าชายจอร์จแห่งเคมบริดจ์]] (พระโอรสพระองค์ใหญ่ในเจ้าชายวิลเลียม )
** [[เจ้าชายเฮนรีแห่งเวลส์]] (โดยทั่วไปทรงเป็นที่รู้จักว่า "เจ้าชายแฮร์รี" พระโอรสพระองค์รองในเจ้าชายแห่งเวลส์)
* [[เจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก|เจ้าชายดยุกแห่งยอร์ก]] (พระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระราชินีนาถและพระราชสวามี)
{{familytree|boxstyle=border: 1.5px solid green;| |WC|~|CM| |HW| |BY| |EY| |LW| |VS| |WC=[[เจ้าชายวิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ์|เจ้าชายวิลเลียม<br>ดยุกแห่งเคมบริดจ์]]|CM=[[แคเธอริน ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์|แคเธอริน<br>ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์]]|HW=[[เจ้าชายแฮร์รีแห่งเวลส์]]|BY=[[เจ้าหญิงเบียทริซแห่งยอร์ก]]|EY=[[เจ้าหญิงยูจีนีแห่งยอร์ก]]|LW=[[เลดี้ หลุยส์ วินด์เซอร์|เลดีหลุยส์ วินด์เซอร์]]|VS=[[เจมส์ ไวเคานต์เซเวิร์น|เจมส์<br>ไวเคานต์เซเวิร์น]]}}
{{familytree| | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | }}
{{familytree|boxstyle=border: 1.5px solid green;| | |PC| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |PC= ''[[พระโอรสในดยุกและดัชเชสเจ้าชายจอร์จแห่งเคมบริดจ์]]''<!--the prince's style is yet to be revealed; please do not add until it is satisfactorily sourced at his article-->}}
{{familytree/end}}
<sub></sub>
ผู้ใช้นิรนาม