ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงแห่งเบลเยียม"

| boxstyle_4 = background-color: #bfc;
| boxstyle_5 = background-color: #9fe;
| 1 = '''พงศาวลีของสมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงที่ 1 แห่งเบลเยียม'''
| 2 = 2. [[พระเจ้าเลโอโปลด์ที่ 3 แห่งชาวเบลเบียม|พระเจ้าเลโอโปลด์ที่ 3]]
| 3 = 3. [[สมเด็จพระราชินีอัสตริดแห่งเบลเยียม|เจ้าหญิงอัสตริดแห่งสวีเดน]]
3,284

การแก้ไข