ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรวรรดิอินคา"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
สังคมอินคาเป็นสังคมที่มีการแบ่งวรรณะ โดยชาวอินคาที่มีวรรณะต่ำจะต้องมีหน้าที่ทำ[[เกษตรกรรม]] และต้องนำผลิตผลที่ได้ไปถวายกษัตริย์อินคา
 
ชาวอินคาอาศัยอยู่ในรถยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ เป็นต้น
 
ชาวอินคาเลี้ยง[[ยามา (สัตว์)|ยามา]] (llama) ซึ่งเป็นสัตว์ในตระกูล[[อูฐ]]ไว้เป็นสัตว์บรรทุกสัมภาระข้ามภูเขา
ผู้ใช้นิรนาม