ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย"

(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงโปรด'→'โปรด')
พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน 3 แรม 13 ค่ำ ปีมะโรง อัฐศก จุลศํกราช 1218 ตรงกับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2399 เป็นพระราชโอรสพระองค์โตที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเปี่ยม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนาม ''อุณากรรณ'' เนื่องจากเมื่อเจ้าจอมมารดาเปี่ยมเข้ามาอยู่ในวัง ได้เล่นละครเรื่อง[[อิเหนา]]เป็นตัว[[อุณากรรณ]] (นางบุษบาปลอมตัวเป็นชาย) <ref>[http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stcolumnid=770&stissueid=2440&stcolcatid=2&stauthorid=13 วังเจ้านาย], นิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 2440 ปีที่ 47 ประจำวัน อังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2544</ref> พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย มีพระอนุชาพระขนิษฐาร่วมเจ้าจอมมารดา 5 พระองค์ คือ
*พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ ([[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ]])
*พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์([[สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี]])
*พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา ([[สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า]])
*พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี ([[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]])
*พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ ([[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัตน์วิศิษฎ์]])
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงซื้อที่ดินบริเวณต้น[[ถนนเจริญกรุง]] เพื่อสร้างวังพระราชทาน แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อน [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]จึงโปรดเกล้าฯ ให้ไปประทับที่วังเก่าของ[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอมฤตย์ กรมหลวงภูบดีราชหฤทัย]] (พระราชโอรสในรัชกาลที่ 3) อยู่ริมแม่น้ำใกล้กับป้อมมหาฤกษ์ บริเวณ[[โรงเรียนราชินี]] และสร้างวังใหม่ให้บนที่ดินพระราชทาน เมื่อ พ.ศ. 2413 เรียกกันว่า[[วังสะพานถ่าน]] พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชยประทับอยู่ที่วังนี้ไม่นานก็สิ้นพระชนม์ และวังนี้ตกทอดมาสู่[[พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์]] เมื่อพระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ทรงย้ายไปประทับที่[[วังเทวะเวสม์]] ใน[[รัชกาลที่ 6]] วังนี้ได้อยู่ในความดูแลของ[[สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์]] และได้รื้อวังสร้างเป็นตลาดขายอาหาร ชื่อ ตลาดบำเพ็ญบุญ และเป็นโรงเรือนให้เช่าแสดงมหรสพ ปัจจุบันคือ [[ศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซา]] <ref>[http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetail.asp?stcolumnid=783&stissueid=2441&stcolcatid=12&stauthorid=54%20 นิตยสารสกุลไทยตอบจดหมาย], นิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 2441 ปีที่ 47 ประจำวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2544</ref>
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย ทรงรับราชการเป็นนายร้อยตรีทหารมหาดเล็ก สิ้นพระชนม์เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 5 ขึ้น 12 ค่ำ ปีระกา เบญจศก จุลศักราช 1235 ตรงกับวันที่ [[29 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2416]] พระชันษา 18 ปี ยังไม่มีพระทายาท
 
== พระอิสริยยศ ==
ผู้ใช้นิรนาม