ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ป้ายทะเบียนรถ"

สำหรับป้ายทะเบียนรถอีกประเภทหนึ่งคือป้ายทะเบียน[[กราฟิก]] ซึ่งมีขึ้นภายหลังป้ายทะเบียนแบบปกติ ป้ายทะเบียนนี้จะมีพื้นหลังเป็นรูปภาพ สำหรับเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ (เลขสวย) เช่น ฌร 9999 ซึ่งเลขทะเบียนเหล่านี้จะถูกเปิดประมูลโดย[[กรมการขนส่งทางบก]] ป้ายทะเบียนชนิดนี้จะมีภาพพื้นหลังป้าย ที่สื่อถึงจังหวัดนั้นๆ เช่น [[กรุงเทพมหานคร]] จะมีรูป[[วัดพระแก้ว]] [[อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย]] [[สะพานพระราม 8]] เป็นพื้นหลัง เป็นต้น ปัจจุบันมีการเปิดประมูลป้ายทะเบียนกราฟิกเฉพาะที่เป็นทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง เท่านั้น <ref>http://www.dailynews.co.th/businesss/157279</ref>
=== ประเทศลาว ===
{{โครงส่วน}}
ป้ายทะเบียนรถยนต์ในประเทศลาว
# ป้ายทะเบียนสีเหลือง คือ ป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ผู้ใช้นิรนาม