ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระโพธิสัตว์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'อนาตค'→'อนาคต'
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'เยียมยอด'→'เยี่ยมยอด')
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'อนาตค'→'อนาคต')
* '''2. ศีลบารมี''' หมายถึง การรักษาศีลให้เป็นปกติ หากเป็นฆราวาสหมายถึงการถือศีล 5 หากเป็นนักบวชคือการถือศีล 8 ขึ้นไป
* '''3. เนกขัมมะบารมี''' หมายถึง การออกบวช หากฆราวาสถือศีล 8 ก็นับเป็นเนกขัมบารมีได้เช่นกัน เพราะเป็นการกระทำเพื่อเว้นจากกามสุข
* '''4. ปัญญาบารมี''' หมายถึง การกระทำเพื่อเพิ่มพูนปัญญา ปัญญาแบ่งออกเป็นปัญญาทางโลกและทางธรรม เนื่องจากพระโพธิสัตว์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาตคตกาลอนาคตตกาล จึงต้องมีปัญญาความรู้มาก เพื่อจะได้สั่งสอนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้ การเรียนของพระโพธิสัตว์จึงต้องเรียนมากกว่าผู้อื่น
* '''5. วิริยะบารมี''' หมายถึง การกระทำที่ใช้ความเพียรเป็นที่ตั้ง การมีวิริยะอาจไม่ได้หมายถึงการเพียรจนกระทั่งตัวตายในครั้งเดียว แต่หมายถึงมีความพยายามทำอยู่เรื่อยๆ ทำไปทีละน้อยตามกำลังจนกว่าจะสำเร็จ
สัมมัปปธานหรือความเพียรที่ถูกต้อง มี 4 อย่างคือ
123,859

การแก้ไข