ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พุทธคยา"

(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
== พุทธคยาหลังพุทธปรินิพพาน ==
 
บริเวณกลุ่มพุทธสถานพุทธคยา อันเป็นอนุสรณียอนุสรณ์สถานระลึกถึงการ[[ตรัสรู้]]ของ[[พระพุทธองค์]]นั้น เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย [[พระเจ้าอโศกมหาราช]]{{fn|4}} และสร้างต่อเติมเรื่อยมาโดย[[กษัตริย์]][[ชาวพุทธ]]ใน[[อินเดีย]] พระองค์ต่อ ๆ มา จนกระทั่ง เมื่อกองทัพ[[มุสลิม]]บุกเข้ามาโจมตีอินเดีย พุทธคยาจึงถูกปล่อยให้รกร้างไม่มีผู้คอยเฝ้าดูแล
 
[[ไฟล์:โพธิเจดีย์.jpg|220px|thumb|'''ภาพเขียนมหาโพธิเจดีย์''' โดย ชาร์ลส์ ดอยล์ เมื่อ [[พ.ศ. 2370]] บ่งบอกถึงสภาพของมหาโพธิ์เจดีย์ในสมัยที่ไม่ได้รับการดูแล]]
16

การแก้ไข