ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

|valign="top" | [[28 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2546]] - [[27 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2554]] <br> [[28 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2554]] - [[25 กันยายน]] [[พ.ศ. 2554]] (รักษาการ)
|-
|valign="top" | 11. [[เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ|ผศ.นพ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ]]
|valign="top" | [[26 กันยายน]] [[พ.ศ. 2554]] - ปัจจุบัน<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/124/19.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง หน้า ๑๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</ref>
|}
ผู้ใช้นิรนาม