ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| head = [[วิรัช ชินวินิจกุล]]<br>(8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน)
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| อธิการบดี = [[วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์|ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์]]<br>(21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)
| เพลง = รามของเรา
| ต้นไม้ = [[สุพรรณิการ์]]
ผู้ใช้นิรนาม