ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยแม่โจ้"

|-
| valign = "top" | 3.
| valign = "top" | [[อาจารย์ จรัด สุนทรศิล]]
| valign = "top" | รักษาการ 2481 - 2482
|-
|-
| valign = "top" | 5.
| valign = "top" | [[อาจารย์ ประเทือง ประทีปเสน]]
| valign = "top" | 2484 - 2486
|-
| valign = "top" | 6.
| valign = "top" | [[อาจารย์ ไสว ชูติวัตร]]
| valign = "top" | 2495 - 2497
|-
ผู้ใช้นิรนาม