ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิจิตร ศรีสอ้าน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ...)
|}}
 
'''ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน''' ([[22 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2477]] — ) เกิดที่ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/E/106/01.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี)]</ref> อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] อดีตอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี]] ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อดีตนายกสภาประจำ[[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายกสภา[[มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]]
 
 
ผู้ใช้นิรนาม