ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| 1
| [[ไฟล์:Image_is_needed_female.svg|100px|คุณหญิง มโนปกรณนิติธาดา (นิตย์ สามเสน)]]
| '''[[พระยามโนปกรณนิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)#ครอบครัว|คุณหญิง เชย หุตะสิงห์]]'''<BR /> ภริยาของ [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]]
| [[28 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2475]]
| [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] (3 ครม.)
| 2
| [[ไฟล์:Image_is_needed_female.svg|100px|บุญหลง พลพยุหเสนา]]
| '''[[พิจ พหลพลพยุหเสนา|คุณหญิง พิจ พหลพลพยุหเสนา]]'''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/3020.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์], เล่ม ๕๕, ตอน ๐ ง, ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ๓๐๒๐ </ref><BR /> ภริยาของ [[พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]]
| [[21 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]]
| [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2481]] (5 ครม.)
| 3
| [[ไฟล์:La-iad Pibulsonggram.jpg|100px|ละเอียด พิบูลสงคราม]]
| '''[[ละเอียด พิบูลสงคราม|พันโทหญิง ท่านผู้หญิง ละเอียด พิบูลสงคราม]]''' (สกุลเดิม '''พันธุ์กระวี''')<BR /> ภริยาของ [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล แปลก พิบูลสงคราม]]
| [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2481]]<br> [[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2491]]
| [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2487]] ('''ครั้งที่ 1''' 2 ครม.) <br>[[16 กันยายน]] [[พ.ศ. 2500]] ('''ครั้งที่ 2''' 6 ครม.)
| 4
| [[ไฟล์:Lekha Abhaiwongse.jpg|100px|เลขา อภัยวงศ์]]
| '''[[เลขา อภัยวงศ์|คุณหญิง เลขา อภัยวงศ์]]''' (สกุลเดิม '''คุณะดิลก''')<BR /> ภริยาของ [[ควง อภัยวงศ์]]
| [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2487]]<br> [[31 มกราคม]] [[พ.ศ. 2489]]<br>[[10 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2490]]
| [[31 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2488]] ('''ครั้งที่ 1''' 1 ครม.) <br>[[24 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2489]] ('''ครั้งที่ 2''' 1 ครม.) <br>[[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2491]] ('''ครั้งที่ 3 และ 4''' 2 ครม.)
| 5
| [[ไฟล์:Image_is_needed_female.svg|100px|อำภาศรี บุณยเกตุ]]
| '''[[อำภาศรี บุณยเกตุ|คุณหญิง อำภาศรี บุณยเกตุ]]'''<BR /> ภริยาของ [[ทวี บุณยเกตุ]]
| [[31 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2488]]
| [[17 กันยายน]] [[พ.ศ. 2488]] (1 ครม.)
| 6
| [[ไฟล์:Image_is_needed_female.svg|100px|อุศนา ปราโมช ณ อยุธยา]]
| '''[[อุศนา ปราโมช ณ อยุธยา|ท่านผู้หญิง อุศนา ปราโมช ณ อยุธยา]]''' (สกุลเดิม '''ศาลิคุปต์''')<BR /> ภริยาของ [[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]]
| [[17 กันยายน]] [[พ.ศ. 2488]]<br> [[15 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2518]]<br>[[20 เมษายน]] [[พ.ศ. 2519]]
| [[31 มกราคม]] [[พ.ศ. 2489]] ('''ครั้งที่ 1''' 1 ครม.) <br>[[14 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2518]] ('''ครั้งที่ 2''' 1 ครม.) <br>[[6 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2519]] ('''ครั้งที่ 3''' 2 ครม.)
| 7
| [[ไฟล์:Poonsuk Phanomyong.jpg|100px|พูนศุข พนมยงค์]]
| '''[[ท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์]]''' (สกุลเดิม '''ณ ป้อมเพชร''')<BR /> ภริยาของ [[ปรีดี พนมยงค์]]
| [[24 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2489]]
| [[23 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2489]] (3 ครม.)
| 9
| [[ไฟล์:Image_is_needed_female.svg|100px|ศิริ สารสิน]]
| '''[[ศิริ สารสิน|คุณหญิง ศิริ สารสิน]]''' (สกุลเดิม '''โชติกเสถียร''')<BR /> ภริยาของ [[พจน์ สารสิน]]
| [[21 กันยายน]] [[พ.ศ. 2500]]
| [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2501]] (1 ครม.)
| 10
| [[ไฟล์:Jongkol Kittikhachorn.jpg|100px|จงกล กิตติขจร]]
| '''[[จงกล กิตติขจร|ท่านผู้หญิง จงกล กิตติขจร]]''' (สกุลเดิม '''ถนัดรบ''')<BR /> ภริยาของ [[จอมพล ถนอม กิตติขจร]]
| [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2501]]<br>[[9 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2506]]
| [[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2501]] ('''ครั้งที่ 1 ''' 1 ครม.) <br>[[17 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2514]] ('''ครั้งที่ 2''' 2 ครม.)
| 11
| [[ไฟล์:Chavi Dhanarajata.jpg|100px|ฉวี ธนะรัชต์]]
| '''[[ฉวี ธนะรัชต์|นางฉวี ธนะรัชต์]]''' (สกุลเดิม '''มิลินทจินดา'''<ref>บ้าน ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์. ''[http://www.mlneuangnilrat.com/ งานเขียนชิ้นแรก ๑๐]''. 5 ตุลาคม 2555</ref>)<BR /> ภริยาของ [[จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์]]
| [[9 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2502]]
| [[8 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2506]] (1 ครม.)
| 11
| [[ไฟล์:Image_is_needed_female.svg|100px|นวลจันทร์ ธนะรัชต์ ]]
| '''[[นวลจันทร์ ธนะรัชต์|นางนวลจันทร์ ธนะรัชต์]]'''<BR /> ภริยาของ [[จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์]]
| [[9 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2502]]
| [[8 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2506]] (1 ครม.)
| 11
| [[ไฟล์:Image_is_needed_female.svg|100px|ไปรมา ธนะรัชต์ ]]
| '''[[ไปรมา ธนะรัชต์|นางไปรมา ธนะรัชต์]]'''<BR /> ภริยาของ [[จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์]]
| [[9 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2502]]
| [[8 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2506]] (1 ครม.)
| 11
| [[ไฟล์:วิจิตรา ธนะรัชต์.jpg|100px|วิจิตรา ธนะรัชต์]]
| '''[[วิจิตรา ธนะรัชต์|ท่านผู้หญิง วิจิตรา ธนะรัชต์]]''' (สกุลเดิม '''ชลทรัพย์''')<BR /> ภริยาของ [[จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์]]
| [[9 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2502]]
| [[8 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2506]] (1 ครม.)
| 12
| [[ไฟล์:พงา ธรรมศักดิ์.jpg|100px|พงา ธรรมศักดิ์]]
| '''[[พงา ธรรมศักดิ์|ท่านผู้หญิง พงา ธรรมศักดิ์]]''' (สกุลเดิม '''เพ็ญชาติ'''<ref>โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์. ''[http://www.sf.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=74 ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์]''. 25 กันยายน 2555 </ref>)<BR /> ภริยาของ [[สัญญา ธรรมศักดิ์]]
| [[14 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2516]]
| [[15 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2518]] (2 ครม.)
| 14
| [[ไฟล์:Image_is_needed_female.svg|100px|คาเรน กรัยวิเชียร]]
| '''[[คาเรน กรัยวิเชียร|คุณหญิง คาเรน กรัยวิเชียร]]''' (สกุลเดิม '''แอนเดอร์เซ่น''')<BR /> ภริยาของ [[ธานินทร์ กรัยวิเชียร]]
| [[8 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2519]]
| [[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2520]] (1 ครม.)
| 15
| [[ไฟล์:Image_is_needed_female.svg|100px|วิรัตน์ ชมะนันทน์]]
| '''[[วิรัตน์ ชมะนันทน์|คุณหญิง วิรัตน์ ชมะนันทน์]]'''<BR /> ภริยาของ [[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]]
| [[11 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2520]]
| [[3 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2523]] (2 ครม.)
| 17
| [[ไฟล์:Boonrean Chunhawan.jpg|100px|บุญเรือน ชุณหะวัณ]]
| '''[[บุญเรือน ชุณหะวัณ|ท่านผู้หญิง บุญเรือน ชุณหะวัณ]]''' (สกุลเดิม '''โสพจน์'''<ref>[[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์]]. ''[http://www.rspg.org/mom/kmom.htm แม่เล่าให้ฟัง]''. 5 ตุลาคม 2555</ref>)<BR /> ภริยาของ [[พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ]]
| [[4 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2531]]
| [[23 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2534]] (2 ครม.)
| 19
| [[ไฟล์:วรรณี คราประยูร.jpg|100px|วรรณี คราประยูร]]
| '''[[วรรณี คราประยูร|คุณหญิง วรรณี คราประยูร]]''' (สกุลเดิม '''หนุนภักดี''')<BR /> ภริยาของ [[สุจินดา คราประยูร]]
| [[7 เมษายน]] [[พ.ศ. 2535]]
| [[24 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2535]] (1 ครม.)
| 21
| [[ไฟล์:Jaemsai Silpa-archa.jpg|100px|แจ่มใส ศิลปอาชา]]
| '''[[แจ่มใส ศิลปอาชา|คุณหญิง แจ่มใส ศิลปอาชา]]''' (สกุลเดิม '''เลขวัต''')<BR /> ภริยาของ [[บรรหาร ศิลปอาชา]]
| [[13 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2538]]
| [[25 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2539]] (1 ครม.)
| 22
| [[ไฟล์:พันธุ์เครือ ยงใจยุทธ.jpg|100px|พันธุ์เครือ ยงใจยุทธ]]
| '''[[พันธุ์เครือ ยงใจยุทธ|คุณหญิง พันธุ์เครือ ยงใจยุทธ]]''' (สกุลเดิม '''ลิมปภมร''')<BR /> ภริยาของ [[ชวลิต ยงใจยุทธ|พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ]]
| [[25 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2539]]
| [[9 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2540]] (1 ครม.)
|-
| 23
| [[ไฟล์:พจมาน ดามาพงศ์.jpg|100px|คุณหญิง พจมาน ชินวัตร]]
| '''[[พจมาน ณ ป้อมเพชร|คุณหญิง พจมาน ชินวัตร]]''' (สกุลเดิม '''ดามาพงศ์''')<BR /> ภริยาของ [[ทักษิณ ชินวัตร|พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร]]
| [[17 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2544]]
| [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2549]] (2 ครม.)
| 24
| [[ไฟล์:จิตรวดี จุลานนท์.jpg|100px|จิตรวดี จุลานนท์]]
| '''[[จิตรวดี จุลานนท์|พันเอกหญิง ท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์]]''' (สกุลเดิม '''สันทัดเวช''')<BR /> ภริยาของ [[สุรยุทธ์ จุลานนท์|พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์]]
| [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2549]]
| [[29 มกราคม]] [[พ.ศ. 2551]] (1 ครม.)
| 25
| [[ไฟล์:สุรัตน์ สุนทรเวช.jpg|100px|สุรัตน์ สุนทรเวช]]
| '''[[สุรัตน์ สุนทรเวช|คุณหญิง สุรัตน์ สุนทรเวช]]''' (สกุลเดิม '''นาคน้อย''')<BR /> ภริยาของ [[สมัคร สุนทรเวช]]
| [[29 มกราคม]] [[พ.ศ. 2551]]
| [[9 กันยายน]] [[พ.ศ. 2551]] (1 ครม.)
ผู้ใช้นิรนาม