ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตรวดี จุลานนท์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''พันเอกหญิง ท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์''' ([[22 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2492|2492]] - )
เป็นธิดาของพลตรี อุดม สันทัดเวช และสำอางค์โฉม สันทัดเวช ท่านผู้หญิง จิตรวดี สมรสกับ [[สุรยุทธ์ จุลานนท์|พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์]] นายกรัฐมนตรีคนที่ 24 ของประเทศไทย ที่มาจาก[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549|การรัฐประหาร]] โดยการแต่งตั้งโดย[[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]] อดีตผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และองคมนตรี มีบุตรชาย 2 คน คือ
# นายสันต์ จุลานนท์ (ข้าว)
# นายจุล จุลานนท์ (น้ำ)
 
ท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์ ได้รับพระราชทาน[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]] [[ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]] ในพระราชพิธี[[วันฉัตรมงคล]] 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ให้ใช้คำนำหน้านามว่า "[[ท่านผู้หญิง]]" <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/B/006/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๒๒ ราย)]</ref>
 
== ประวัติการศึกษา ==
จบการศึกษาจาก[[โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์]] (ม.ศ. 3) และ[[โรงเรียนอัมพรไพศาล]] (ม.ศ. 5) จากนั้นศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จาก[[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|คณะมนุษยศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
 
พ.อ.หญิง ท่านผู้หญิง จิตรวดี ได้ชื่อว่ามีความเชี่ยวชาญด้าน[[ภาษาอังกฤษ]]เป็นอย่างดี โดยระหว่างรับราชการยังได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม ในหลักสูตรภาษาอังกฤษหลายหลักสูตร อาทิ หลักสูตรครูสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรครูสอนภาษาอังกฤษ (ฟื้นฟู) หลักสูตรครูสอนภาษาอังกฤษ (ชั้นสูง) ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร ASLPR [[ประเทศออสเตรเลีย]] หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าสารบรรณ รุ่นที่ 4 และหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าสารบรรณ รุ่นที่ 10
 
== ประวัติการทำงาน ==
| ตำแหน่ง = [[รายนามคู่สมรสนายกรัฐมนตรีของไทย|คู่สมรสนายกรัฐมนตรีไทย]]
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[พจมาน ณ ป้อมเพชร|คุณหญิง พจมาน ณ ป้อมเพชร]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[สุรัตน์ สุนทรเวช|คุณหญิง สุรัตน์ สุนทรเวช]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2549]] - [[29 มกราคม]] [[พ.ศ. 2551]]
ผู้ใช้นิรนาม