ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย"

 
 
'''สรุปตำแหน่ง== ประวัติทางการบริหารที่สำคัญ''' ==
 
ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ก.ค.2537 - ก.ค.2540 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม