ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย"

คนที่ 10 และเป็นศิษย์เก่าคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
== ประวัติการศึกษา ==
* พ.ศ. 2511 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จาก โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา
* พ.ศ. 2517 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จาก[[โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน]]
* พ.ศ. 2527 สำเร็จการศึกษา Master of Engineering (Agricultural Machinery) จาก[[สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย]]
* พ.ศ. 2534 สำเร็จการศึกษา Doctor of Phylosophy (Machine Design and Manufacturing) จาก [http://en.wikipedia.org/wiki/Niigata_University Niigata University] ประเทศญี่ปุ่น<ref>[http://www.niigata-u.ac.jp/index_e.html Niigata University official web page (English)]</ref>
 
 
== ประวัติการรับราชการ ==
ผู้ใช้นิรนาม