ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
}}
 
'''[[รศ.]]รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย''' (29 เมษายน พ.ศ. 2499-ปัจจุบัน) [[อธิการบดี]][[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/026/22.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น]</ref>
คนที่ 10 และเป็นศิษย์เก่าคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
* รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พ.ศ. 2549
* รางวัลศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น รุ่นที่ 11 จากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
 
 
== ความเชี่ยวชาญ ==
* พลังงานทดแทน
* การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
 
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม