ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ป้ายทะเบียนรถ"

=== ประเทศลาว ===
{{โครงส่วน}}
ป้ายทะเบียนรถยนต์ในประเทศลาว
1. ป้ายทะเบียนสีเหลือง คือ ป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
2. ป้ายทะเบียนสีขาว คือ ป้ายรถรับจ้าง
3. ป้ายทะเบียนสีแดง คือ ป้ายรถยนต์ของผู้ที่มีตำแหน่งทางทหาร
 
=== ประเทศเวียดนาม ===
{{โครงส่วน}}
9

การแก้ไข