ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อูนเฮกซ์เซปเทียม"

แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
(หน้าใหม่: {{Elementbox_header | number=167 | symbol=Uhs | name=อูนเฮกซ์เซปเทียม | left=อูนเฮกซ์เฮกเซียม | right...)
 
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{Elementbox_header | number=167 | symbol=Uhs | name=อูนเฮกซ์เซปเทียม | left=[[อูนเฮกซ์เฮกเซียม]] | right=[[อูนเฮกซ์ออกเทียม]] | above=[[อูนไบอันเนียม|Ubu]] | below= (?) |color1=#ffdead | color2=black }}
{{Elementbox_series | คาดว่าเป็น [[ซูเปอร์แอกทิไนด์]] }}