ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมหมาย ฮุนตระกูล"

 
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
| สี1 = #E9E9E9
| สี2 =
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = ตรากระทรวงการคลัง.png
| ตำแหน่ง = [[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง]] ([[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 34 ของไทย|ครม.34]])
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[บุญมา วงศ์สวรรค์]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[27 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2517]] - [[14 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2518]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
| สี1 = #E9E9E9