ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมหมาย ฮุนตระกูล"

 
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
| สี1 = #E9E9E9
| สี2 =
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = ตรากระทรวงการคลัง.png
| ตำแหน่ง = [[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง]] ([[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 ของไทย|ครม.52]])
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = พลเอก [[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[อำนวย วีรวรรณ]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[11 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2523]] - [[3 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2523]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
| สี1 = #E9E9E9
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 32 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 34 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 41 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 42 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 43 ของไทย}}