ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางสิบสอง (นิทาน)"

== '''นางสิบสอง''' == เป็นนิทานที่สืบต่อกันมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เด็กสิบสองคน ที่ต้องผจญภัยในที่ต่างๆเนื่องจาก นนท์ และภรรยาของเขาชื่อ พราหมณี ด้วยความที่ลูกเยอะฐานะทางบ้านจึงค่อยๆตกต่ำลงเงินทองที่เก็บๆไว้ก็หายไปหมดเนื่องจากต้องเลี้ยงดู
ลูกสาวทั้งสิบสองคน พ่อของนางสิบสองก็ได้คิดอุบายว่าจะนำลูกๆทั้งสิบสองคนไปปล่อยป่า นางสิบสอง ถูกทํา มาเป็นนละครปี 2531 และ 2543 ถูกฉายในการ์ตูนเมื่อปี 2552
7

การแก้ไข