ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงคลรัตน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล อิสริยาภรณ์
| ชื่อไทย = เครื่องราชอิสริยาภรณ์ซุยโฮอรหสมบัติ
| ชื่อในภาษาแม่ = 瑞宝章
| ภาพ = [[File:Sacred Treasure Star.jpg|18opx]]
!width=5% valign=center align=center|แพรแถบย่อ
!width=5% valign=center align=center|ชั้น
!width=25% valign=center align=center|ชื่อญี่ปุ่น
!width=30% valign=center align=center|ชื่อภาษาอังกฤษแปล
|-
|width=5% valign=center align=center|[[Image:JPN Zuiho-sho 1Class BAR.svg|100px|center]]
!width=5% valign=center align=center|ชั้นที่ 1
!width=25% valign=center align=center|瑞宝大綬章 <br /><small>ซูโฮไดจูโช<small>
!width=30% |ชั้นปฐมสมบัติ (สายสะพาย)
!width=30% |Grand Cordon
|-
|width=5% valign=center align=center|[[Image:JPN Zuiho-sho 2Class BAR.svg|100px|center]]
!width=5% valign=center align=center|ชั้นที่ 2
!width=25% valign=center align=center|瑞宝重光章<br /><small>ซูโฮจูโกโช<small>
!width=30% |ชั้นทุติยสมบัติ
!width=30% |Second Class, Gold and Silver Star
|-
|width=5% valign=center align=center|[[Image:JPN Zuiho-sho 3Class BAR.svg|100px|center]]
!width=5% valign=center align=center|ชั้นที่ 3
!width=25% valign=center align=center|瑞宝中綬章<br /><small>ซูโฮชูจุโช<small>
!width=30% |Third Class, Gold Rays with Neck Ribbonชั้นตติยสมบัติ
|-
|width=5% valign=center align=center|[[Image:JPN Zuiho-sho 4Class BAR.svg|100px|center]]
!width=5% valign=center align=center|ชั้นที่ 4
!width=25% valign=center align=center|瑞宝小綬章<br /><small>ซูโฮโชจุโช<small>
!width=30% |Fourth Class, Gold Rays with Rosetteชั้นจตุยสมบัติ
|-
|width=5% valign=center align=center|[[Image:JPN Zuiho-sho 5Class BAR.svg|100px|center]]
!width=5% valign=center align=center|ชั้นที่ 5
!width=25% valign=center align=center|瑞宝双光章<br /><small>ซูโฮโซโกโช<small>
!width=30% |Fifth Class, Gold and Silver Raysชั้นเบญจสมบัติ
|-
|width=5% valign=center align=center|[[Image:JPN Zuiho-sho 6Class BAR.svg|100px|center]]
!width=5% valign=center align=center|ชั้นที่ 6
!width=25% valign=center align=center|瑞宝単光章<br /><small>ซูโฮตันโกโช<small>
!width=30% |Sixth Class, Silver Raysชั้นฉสมบัติ
|-
|}
32,322

การแก้ไข