ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีวิทยุกระจายเสียง"

'''สถานีวิทยุกระจายเสียง''' เป็นสถานที่ของหน่วยงานมีทำหน้าที่สื่อสารการออกอากาศโดยคลื่นวิทยุ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแต่ละแห่ง
 
== สถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย == มีเฟียต ณัฐพรอยู่ในนั้นด้วย
กิจการวิทยุจัดตั้งเมื่อ [[พ.ศ. 2469]] โดย [[กรมไปรษณีย์โทรเลข]] และมีพลเอก[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน]] เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ทรงจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงทดลองขนาดเล็กขึ้นในวังเพื่อการค้นคว้าส่วนพระองค์ จนกระทั่ง พ.ศ. 2471 ทรงสั่งเครื่องวิทยุกระจายเสียง จากต่างประเทศเข้ามา 1 เครื่อง ขนาด 200 วัตต์ ขนาดคลื่น 36.42 เมตร ซึ่งเป็นคลื่นสั้น ทำการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง ที่ตึกที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ปาก[[คลองโอ่งอ่าง]] ถือว่าเป็นการส่งวิทยุกระจายเสียงครั้งแรกในประเทศไทย<ref>http://variety.mcot.net/inside.php?docid=1970&doctype=11</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม