ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไรโบโซม"

ย้อนการแก้ไขของ 223.204.8.4 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Achim Raschka
(ย้อนการแก้ไขของ 223.204.8.4 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Achim Raschka)
โครงสร้างและการทำงานของไรโบโซมและโมเลกุลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทรานสเลชัน ยังเป็นที่สนใจของ[[นักวิทยาศาสตร์]]และจัดเป็นสาขาหนึ่งทางด้าน[[ชีววิทยาของเซลล์]]
 
ไรโบโซมสร้างโปรตีนจากรหัสพันธุกรรมใน [[mRNA]] ไรโบโซมอิสระอยู่ใน [[ไซโตซอล]] (ส่วนที่เป็นกึ่งของเหลวของ[[ไซโทพลาสซึม]]); อีกส่วนจะจับอยู่กับ [[RER]] หรือ [[เยื่อหุ้มนิวเคลียส]] การสลาย [[พันธะเพปไทด์]] เกี่ยวข้องกับหมู่ไฮดรอกซิลของ C2 ของ RNA ที่มีเบส A ตำแหน่ง P เว้ยเฮ้ย !!
 
== ตำแหน่งของไรโบโซม ==