ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเซี่ยวเชิ่งเซี่ยน"

แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'โอกาศ'→'โอกาส'
(เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ)
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'โอกาศ'→'โอกาส')
 
== บทบาทในราชสำนัก ==
ในเวลาต่อมา เมื่อเข้าสู่ปลายปี ค.ศ.1722 [[จักรพรรดิคังซี]]เสด็จสวรรคต [[จักรพรรดิยงเจิ้ง|หยงฉินหวัง อิ้นเจวิน]]จึงได้ขึ้นเสวยราชย์ต่อจากพระราชบิดา ขึ้นเป็น[[จักรพรรดิยงเจิ้ง|จักรพรรดิชิงซื่อจง]] และในปีต่อมาไม่นาน คือ ค.ศ.1723 พระชายาเก๋อเก๋อจึงได้เลื่อนฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็น '''ซีเฟย''' และในอีกเจ็ดปีต่อมา ค.ศ.1730 พระนางได้ถูกยกขึ้นเป็น'''ซีกุ้ยเฟย''' ห้าปีต่อมา[[จักรพรรดิยงเจิ้ง]]เสด็ตสวรรคต [[จักรพรรดิเฉียนหลง|หงลี่]]หรือในบรรดาศักดิ์ขณะนั้นคือ เป่าฉินหวัง ได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็น[[จักรพรรดิเฉียนหลง| จักรพรรดิชิงเกาจง]] พระมเหสีเอกซีจึงได้โอกาศโอกาสในฐานะที่เป็นพระราชมารดา ถูกยกขึ้นเป็นจักรพรรดินีพระพันปีหลวงตามกฎมลเฑียรบาลที่ว่าผู้ที่จะขึ้นเป็นจักรพรรดินีพันปีหลวงได้ จะต้องถูกยกย่องให้เป็นจักรพรรดินีเสียก่อน พระนางจึงได้ขึ้นแท่นหวงโฮ่วพระนามว่าเสี้ยวเชิ่งเซี่ยน (เสี้ยวเชิ่งเซี่ยนหวงโฮ่ว) และดำรงอยู่ในฐานะ'''จักรพรรดินีฉงชิ่ง พระพันปีหลวง'''
 
== พระอุปนิสัยและพระจริยาวัตร ==
123,860

การแก้ไข