ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาปัตยกรรมภายใน"

แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'เกียวข้อง'→'เกี่ยวข้อง'
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'เกียวข้อง'→'เกี่ยวข้อง')
'''สถาปัตยกรรมภายใน'''เป็นงาน[[สถาปัตยกรรม]]สาขาหนึ่งที่แยกออกมาจาก '''สถาปัตยกรรมหลัก (อาคาร)''' ความหมายของคำว่า '''สถาปัตยกรรมภายใน''' จะมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า '''"ออกแบบตกแต่งภายในและมัณฑนศิลป์"''' ซึ่งมีความหมายค่อนข้างตรงตัวอยู่แล้ว '''สถาปัตยกรรมภายใน''' น่าจะหมายรวมถึง "การก่อเกิดความงามที่ยังประโยชน์ แฝงความหมายแห่ง[[ศิลปกรรม]] [[จิตรกรรม]] [[ประติมากรรม]] เพื่อตอบสนองการใช้งานของมนุษย์ ที่เป็นผู้ใช้สอย[[พื้นที่ว่าง]]ภายในอาคาร (space) [[มนุษย์]]กับ[[สิ่งแวดล้อม]] (human and environment) โดยเกี่ยวโยงถึงการพิจารณาถึงระยะและขนาดเนื้อที่ต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับ สัดส่วนของมนุษย์ (human scale in architecture) ความต้องการระยะและเนื้อที่ใช้สอยภายในอาคาร ( human scale) อันจะเกี่ยวพันกับการ ยืน เดิน นั่ง นอน และการที่มนุษย์จะทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ว่างของอาคาร การที่จะออกแบบให้อาคารมีรูปแบบและพื้นที่เพื่อตอบสองการใช้งานของมนุษย์ โดยการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ตามคุณสมบัติมาใช้งานให้ก่อเกิดเป็นรูปร่าง ทั้ง พื้น ผนัง เพดาน ทั้งสามมิติ และห่อหุ้มพื้นที่ว่างเอาไว้ให้มนุษย์ได้ใช้งาน ทั้งจากร่างกาย และสายตา รวมถึงอารมณ์ ความรู้สึก ผ่านรูปแบบ สีสัน ผิวสัมผัส (Texture)ของวัสดุต่างๆ อาจหมายรวมให้กว้างไปถึงงานระบบต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการใช้อาคาร เช่น แสง สี เสียง และระบบ[[วิศวกรรม]]ที่เกียวข้องเกี่ยวข้อง ทั้งหลายที่กล่าวมาพอจะประกอบรวมกัน เป็นคำว่า '''สถาปัตยกรรมภายใน''' ในยุคสมัยปัจจุบันได้ หรืออาจกล่าวสั้นๆได้คือ "การออกแบบพื้นที่ว่างภายในอาคาร (space) และการเลือกใช้วัสดุมาก่อสร้างเพื่อห่อหุ้มพื้นที่ว่างภายในอาคารเพื่อตอบสนองการใช้งานของมนุษย์(human scale) รวมถึงการประดับตกแต่ง ศิลปะแขนงต่างๆ (arts)"
"ถ้ากล่าวถึงการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน" ในประเทศไทยก็ให้ยึดถือเอาตามสภาสถาปนิก ถ้ากล่าวถึงความหมายแต่อย่างเดียวมิใช้การประกอบวิชาชีพควบคุม "ให้ยึดถือข้างต้นเป็นหลัก"
 
123,860

การแก้ไข