ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหมืองแม่เมาะ"

แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'เกียวกับ'→'เกี่ยวกับ'
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงมีพระ'→'มีพระ')
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'เกียวกับ'→'เกี่ยวกับ')
# '''ห้องธรณีวิทยา''' จัดแสดงวีดิทัศน์ภาพยนตร์สามมิติ เรื่องกำเนิดโลกและกำเนิดถ่านหิน และ มีนิทรรศการเกี่ยวกับธรณีวิทยา และฟอซซิลที่พบในบริเวณพื้นที่เหมืองแม่เมาะ
# '''ห้องผลิตไฟฟ้า''' จัดแสดงแบบจำลอง ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มทำเหมืองจนผลิตออกมาเป็นกระแสไฟฟ้า
# '''ห้องเฉลิมพระเกียรติ''' จัดแสดงภาพ และวีดิทัศน์ เกียวเกี่ยวกับกิจการถ่านหิน และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
===สวนพฤกษชาติ===
123,859

การแก้ไข