ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฉลอง สิมะเสถียร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|notable role=''สันติวัต (นันทาเทวี )''<br />''ชายกลาง (บ้านทรายทอง )''<br />''ลักษณ์ (ค่าของคน ) ฯลฯ''
|studio=ไทยทีวี[[ช่อง 4 บางขุนพรหม]]
|otherawards= '''รางวัลใบโพธิ์ทองคำพระราชทาน''' <br />พ.ศ. 2514 - ''ผู้ประกาศทางทีวีที่ออกเสียงผู้เผยแพร่ภาษาไทยได้ชัดเจนถูกต้องชัดเจน''
|ส่วนเกี่ยวข้อง =กัณฑรีย์ นาคประภา ,[[อารีย์ นักดนตรี]] ,[[สุวัฒน์ วรดิลก]] ,[[ชาลี อินทรวิจิตร]] ,[[สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์]] ฯลฯ
}}
 
==ความภูมิใจ==
*รางวัล '''''ใบโพธิ์ทองคำพระราชทาน''''' สาขา(ในฐานะผู้ประกาศทางโทรทัศน์ที่ออกเสียงถูกต้องผู้เผยแพร่ภาษาไทยได้ชัดเจนถูกต้อง) จัดโดย [[คณะอักษรศาสตร์]] [[จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย]] พ.ศ. 2514
 
==ผลงาน==
ผู้ใช้นิรนาม