ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2532"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
# กลกามแห่งความรัก (2532)
#* ผู้กำกับ: [[ทรนง ศรีเชื้อ]]
#* นำแสดงโดย: [[ดาริน กรสกุล]], [[ลิขิต เอกมงคล]]
# [[กลิ่นสี 2 ตอนจีบสาว จิ๊ จ๊ะ]] (2532)
#* ผู้กำกับ:[[เปี๊ยก โปสเตอร์]]
# กองพันหัวเห็ด (2532)
# กองร้อยสบาย สบาย (2532)
#* นำแสดงโดย: รอน บรรจงสร้าง, [[ลีลาวดี วัชโรบล]], [[ขวัญฤดี กลมกล่อม]], ดาวเรือง บูรณพิมพ์, วัลวิภา โยคะกุล, ชุติมา กาวินละ
# เก่งจริงนะแม่คุณ (2532)
#* ผู้กำกับ: ประสงค์ พ่วงดี
#* นำแสดงโดย: [[ยุรนันท์ ภมรมนตรี]], สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, มาริษา อุดมพร, อนุสรณ์ เตชะปัญญา
# ก่อนจะสิ้นลมหนาว (2532)
#* นำแสดงโดย: [[นาถยา แดงบุหงา]]
# [[ขอชื่อ สุธี สามสี่ชาติ]] (2532)
#* นำแสดงโดย: เกียรติ กิจเจริญ, วรุฒ วรธรรม, สันติสุข พรหมศิริ, ศรัณยู วงศ์กระจ่าง, จินตหรา สุขพัฒน์, อรุณ ภาวิไล, ปรารถนา สัชฌุกร, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, ปภัสรา ชุตานุพงษ์, ชุติมา นัยนา
ผู้ใช้นิรนาม