ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชินวุธ สุนทรสีมะ"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== งานการเมือง ==
พ.อ.ชินวุธ เป็นนักการเมืองในสังกัดพรรคพลังธรรม เคยได้รับเลือกตั้งเป็น[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร]] ใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535]] และ[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535]] และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/103/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)]</ref> เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 ต่อมาได้ลาออกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/E/049/8.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ พันเอก ชินวุธ สุนทรสิมะ นายฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย นายเด่น โต๊ะมีนา)]</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==