ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Ohneung"

เพิ่มข้อความต้อนรับไปยังหน้าคุยกับผู้ใช้ใหม่
(เพิ่มข้อความต้อนรับไปยังหน้าคุยกับผู้ใช้ใหม่)
(ไม่แตกต่าง)
312,293

การแก้ไข