ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาพยนตร์เสียงศรีกรุง"

 
สายสนม วีรานุวัต ,จิตรา สุมนนัฏ ''(หลอกเมีย )''
 
จุรี รัตนหัตถ์ ''(หวานใจนายเรือ )''
 
เลิศล้วน อมาตยกุล , วาสนา สุวรรณทัต ''(ตื่นเขย )''
 
สมพงษ์ จันทรประภา ''(อ้ายค่อม <ref>มนัส138</ref>,ค่ายบางระจัน ,แผลเก่า )''
 
นรา พานิชพัฒน์ ''(ในสวนรัก ,น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้ง )''
 
จุรี รัตนหัตถ์ ''(หวานใจนายเรือ )''
 
[[เจือ จักษุรักษ์]] ,ไพพรรณ บูรณพิมพ์ ''(ค่ายบางระจัน )''
 
 
ฯลฯ
ผู้ใช้นิรนาม